Kdo je Dr. Richard Bandler a co je NLP?

Kdo je Dr. Richard Bandler?

Dr Bandler a jeho paní Dr. Glenda Bradstock v Londýně

Dr. Richard Bandler a John Grider jsou spoluautory NLP neboli neurolingvistického programování.

Dr. Bandler  je autorem dalších systémů jako DHE (Design Human Engingeering), NHR (Neuro-Hypnotic Repatterning). Vědec, fyzik, matematik v mládí též hudebník a vlastník rockového klubu, hypnoterapeut. Původně se zabýval vývojem kompilátorů, pracoval s hologramy, v roce 1975 získal doktorát z psychologie.

Celým jménem Dr. Richard Wayne Bandler (narozen 24. února, 1950) je autorem či spoluautorem 33 knih a na svých seminářích po celém světě, zejména v Orlandu na Floridě a v Londýně, osobně vyškolil již stovky tisíc lidí.

Co je to NLP? 

Jednou větou: studium úspěšných postupů.

Tato disciplína se skládá ze tří částí – neuro, tedy nervový systém člověka, lingvistika tedy nauka o jazyku a nakonec programování. Je to tedy vlastně studie o tom jak používání jazyka programuje naší mysl a nervovou soustavu. Oborově lze NLP zařadit ke kognitivně behaviorálním teoriím /KBT/CBT.

Tedy NLP není:

Počítačová disciplína, terapie, psychologie či filozofický, náboženský či myšlenkový systém. Jak sám Richard říká, není to vědecká metoda, je to model myšlení.

Dr. Bandler při práci – Léčba fobie z hadů  u herce a moderátora, bývalého profesionálního fotbalisty Michaela Strahana

V NLP se používá jen to co v praxi opravdu funguje. Na rozdíl od běžné psychoterapie NLP nezkoumá hluboce zakořeněné podstaty problémů a nevrtá se v minulosti jedince, jelikož vychází z předpokladu, že když zjistíme proč má klient nějaký problém, proč se mu něco v minulosti stalo, neznamená to automaticky vyřešení tohoto problému. Naopak se zaměřuje spíš na budoucnost. Dokonce ani praktikant NLP přesně nemusí znát detaily klientova problému, jelikož nejde ani tak o to co se klientovi v životě přihodilo jako o to, jak s tímto zážitkem naložila klientova mysl.

NLP je studium úspěšných postupů a strategií. Přestože není terapií, má terapeutické účinky, jelikož disponuje nástroji a technikami pro změnu myšlení a získání nové perspektivy (na základě analýzy postupů úspěšných lidí) což vede k objevování nových řešení a následně vyřešení řady problémů.

Lingvistická část NLP vychází z transformační gramatiky s níž přišel Noam Chomsky a také hojně z jazykových vzorců Miltona H. Ericksona. Na základě analýz práce Ericksona, Virginie Satir, Fritze Perlse a spolupráce s Johnem Grinderem vznikly v polovině sedmdesátých let základní nástroje NLP jako Metamodel a Milton Model a daší.

Dr. Bandler  (mimo obrovské řady dalších věcí) vyvinul postup pro rapidní léčbu fóbií (Fast phobia cure), který nahrazuje původní, zpravidla půloční, desenzitizční kůru funkčním postupem, trvajícím řádově pouze několik desítek minut – viz video na této stránce.

Tedy NLP není terapie! (anglicky, odkaz na článek Johna La Valle, blízkého spolupracovníka Dr Bandlera). Ale může mít terapeutické účinky.

K datu psaní tohoto příspěvku Dr. Richard Bandler publikoval celkem 33 knih.