Co je to Fóbie?

 

Fóbie je typ úzkostné poruchy, která se vyznačuje nadměrným a iracionálním strachem z určitého objektu, situace nebo jevu. Fóbie může vést k tomu, že jedinec vyhýbá se situacím nebo objektům, které vyvolávají úzkostné pocity, což může ovlivnit jeho každodenní život a způsobit značnou úzkost.

 Liší se od obecné úzkosti tím, že se jedná o specifický strach z konkrétního podnětu. Například jedinec může mít fóbii z pavouků, ale obecně se necítí úzkostlivě.

 

5 nejčastějších fobií:

 

  • Arachnofobie – strach z pavouků
  • Akrofobie – strach z výšek
  • Agorafobie – strach z otevřených nebo veřejných prostorů
  • Klaustrofobie – strach z uzavřených prostorů
  • Hemofobie – strach z krve

Je důležité poznamenat, že fobie jsou individuální a různé pro každého člověka. Může existovat mnoho dalších druhů fobií, které nejsou v této seznamu zmíněny.

Jak poznám že mám fóbii?

Mít fóbii zmanená mít velkou úzkost a strach, který se objevuje při vystavení se danému objektu nebo situaci. Tento strach může být tak silný, že může vést k pocitu paniky, rychlému tepu srdce, potu, třesu, nevolnosti a dalším fyzickým příznakům. I když racionální myslí víme, že naše reakce na podnět je přehnaná, nemáme nad ní kontrolu, nemůžeme si pomoct, ale reagujeme jinak než bychom si vědomě přáli.

 

Několik způsobů, jak poznat, zda máte fóbie:

  1. Pokud máte silný strach nebo úzkost z určité situace, objektu, místa nebo činnosti, která není v souladu s reálným nebezpečím, může to být známka fóbie.
  2. Pokud se snažíte situace, objektu nebo činnosti vyhnout, abyste se nemuseli s tímto strachem setkat, může to být další indikace fóbie.
  3. Pokud se při vystavení danému podnětu začnete cítit fyzicky nebo emocionálně nekomfortně a příznaky jsou tak silné, že vás to omezuje v běžném životě, může to být důkaz fóbie.
  4. Pokud je váš strach z konkrétního podnětu neadekvátní v porovnání s reálným nebezpečím, je to další známka fóbie.

Pokud máte podezření, že máte fóbii, měli byste se poradit s lékařem nebo psychiatrem, aby vám mohli pomoci s diagnostikou a léčbou této poruchy.

blog

Nejnovější články

Kdo byl Viktor Maurer?

Kdo byl Viktor Maurer?

Kým byl Viktor Maurer - pro mě. Pro většinu z vás pravděpodobně již pozapomenutý herec malých rolí ve filmech, kterých stvořil víc než 150. Jeho filmografie je opravdu bohatá, jeho velké divadelní role jsou veřejnosti téměř neznámé. Já ho však jako herce nepoznal. VM...